CCMS là gì? Ý nghĩa của từ ccms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2020

CCMS là gì? Ý nghĩa của từ ccms

CCMS là gì ?

CCMS là “Component Content Management System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCMS

CCMS có nghĩa “Component Content Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản trị nội dung thành phần”. Đây là một dạng hệ thống quản trị nội dung (CMS - Content Management System), tuy nhiên ở mức độ "thành phần" - tức chi tiết và cụ thể hơn. Tóm lại có thể hiểu đơn giản nó giống như công cụ giúp cho người quản trị (website, thiết bị) làm việc một cách hiệu quả hơn. Nó bao gồm các việc như: quản lý nội dung, chỉnh sửa, theo dõi, ...

CCMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCMS là “Component Content Management System”.

Một số kiểu CCMS viết tắt khác:
+ Child Care Management System: Hệ thống quản lý chăm sóc trẻ em (Úc).
+ Center for Computational Mass Spectrometry: Trung tâm tính toán khối phổ (San Diego, Hoa Kỳ).
+ Central Case Management System: Hệ thống quản lý hồ sơ trung tâm. Tên một phần mềm mã nguồn mở trong lĩnh vực pháp lý ở Nam Phi.
+ Council for Catholic Maintained Schools: Hội đồng các trường Công giáo được duy trì (Bắc Ireland).
+ California Court Case Management System: Hệ thống quản lý hồ sơ Tòa án California (Hoa Kỳ).
+ Committee on the Challenges of Modern Society: Ủy ban về những thách thức của xã hội hiện đại. Ủy ban này nghiên cứu khoa học về các vấn đề môi trường với sự tham gia của nhiều quốc gia thành viên (NATO).
...

Post Top Ad