GMI là gì? Ý nghĩa của từ gmi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020

GMI là gì? Ý nghĩa của từ gmi

GMI là gì ?

GMI là “Graphic Measures International” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GMI

GMI có nghĩa “Graphic Measures International”, dịch sang tiếng Việt là “Các biện pháp đồ họa quốc tế”. Thực ra đây là tên của một chứng chỉ trong ngành in ấn, bao bì. Chứng chỉ GMI này giúp cho các công ty, doanh nghiệp có lợi thế hơn trong việc xuất ngoại trên thị trường thế giới.

GMI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GMI là “Graphic Measures International”.

Một số kiểu GMI viết tắt khác:
+ Guaranteed Minimum Income: Thu nhập tối thiểu được đảm bảo.
+ Global Militarization Index: Chỉ số quân sự hóa toàn cầu.
+ Global Microbial Identifier: Bộ nhận dạng vi sinh vật tổng quát.
+ Giant MagnetoImpedance: Từ trở kháng khổng lồ. Nó là một khái niệm được sử dụng trong bộ môn vật lý.
+ GamesMaster International: Quốc tế bậc thầy trò chơi. Tên tạp chí về game của nước Anh.
+ Global Methane Initiative: Sáng kiến ​​mêtan toàn cầu.
+ Genomic Medicine Institute: Viện Y học bộ gen (Hoa Kỳ).
+ GPM Microwave Imager: Hình ảnh vi sóng GPM . Trong đó GPM là Global Precipitation Measurement (Đo lường lượng mưa toàn cầu).
+ Georgia Military Institute: Viện quân sự Georgia (Hoa Kỳ).
...

Post Top Ad