DESC là gì? Ý nghĩa của từ desc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

DESC là gì? Ý nghĩa của từ desc

DESC là gì ?

DESC là “Descending” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DESC

DESC có nghĩa “Descending”, dịch sang tiếng Việt là “Giảm dần, đi xuống, thấp xuống, nhỏ dần, thứ tự giảm dần”. Từ này thường hay xuất hiện trong các phần mềm, chương trình liên quan đến việc quản lí cơ sở dữ liệu. Nó như một hàm, một lệnh, một cách gọi truy vấn khi cần sắp xếp thứ gì đó theo thứ tự "giảm dần". Chẳng hạn phần mềm như Microsoft Access, hoặc các câu lệnh (trong ngôn ngữ SQL) thì DESC là một phần không thể thiếu.

DESC là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng DESC là “Descending”.

Một số kiểu DESC viết tắt khác:
+ Description: Mô tả, miêu tả. Với ý nghĩa này thì nó xuất hiện phổ biến ở khá nhiều nơi. Có thể kể đến trong lĩnh vực thiết kế trang web chẳng hạn, description chính là phần mô tả ngắn về trang đó hoặc những những bài viết trong trang mà người chủ sở hữu của chúng đăng lên.
+ Downtown Emergency Service Center: Trung tâm dịch vụ khẩn cấp ở trung tâm thành phố. Đây là tên của một tổ chức phi lợi nhuận tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ.
+ Defense Electronics Supply Center: Trung tâm cung ứng điện tử quốc phòng (Ohio, Mỹ).
+ Devastating Epileptic encephalopathy in School-age Children: Bệnh não do động kinh trầm trọng ở trẻ em tuổi đi học.
...

Post Top Ad