ECE là gì? Ý nghĩa của từ ece - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2020

ECE là gì? Ý nghĩa của từ ece

ECE là gì ?

ECE là “United Nations Economic Commission for Europe” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ECE

ECE có nghĩa “United Nations Economic Commission for Europe”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban kinh tế Liên hợp quốc Châu Âu”. Hoặc đôi khi cũng được viết ngắn gọn hơn thành Economic Commission for Europe (hội đồng / ủy ban kinh tế châu Âu), và từ ECE bắt nguồn từ đó. Hội đồng này được thành lập nhằm mục đích thúc đẩy, xúc tiến sự hợp tác kinh tế giữa các quốc gia thành viên.

ECE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ECE là “United Nations Economic Commission for Europe”.

Một số kiểu ECE viết tắt khác:
+ Electrical & Computer Engineering: Kỹ thuật điện và máy tính.
+ External Combustion Engine: Động cơ đốt ngoài.
+ Explicit Congestion Notification Echo: Tiếng vang thông báo tắc nghẽn rõ ràng. Hay còn được viết dưới dạng ECN-Echo(ECE), đây là một phần mở rộng của giao thức internet và giao thức kiểm soát đường truyền (lĩnh vực mạng internet).
+ Excelsior College Examinations: Kỳ thi đại học Excelsior. Tên loạt bài kiểm tra (thi) của trường Excelsior tại Albany, New York, Hoa Kỳ.
+ Electron Cloud Effect: Hiệu ứng đám mây điện tử.
+ Educational Credential Evaluators: Người đánh giá thông tin giáo dục. Đây là tên của một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại Mỹ.
+ Early Childhood Education: Giáo dục trẻ em từ sớm.
...

Post Top Ad