IFF là gì? Ý nghĩa của từ iff - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2020

IFF là gì? Ý nghĩa của từ iff

IFF là gì ?

IFF là “Identification, Friend or Foe” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IFF

IFF có nghĩa “Identification, Friend or Foe”, dịch sang tiếng Việt là “Nhận dạng, Bạn bè hay Kẻ thù”. Đây là tên của một hệ thống được sử dụng trong quân sự, nó nhận dạng dựa trên radar.

IFF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IFF là “Identification, Friend or Foe”.

Một số kiểu IFF viết tắt khác:
+ International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế.
+ If and Only If: Nếu và chỉ nếu.
+ International Flavors and Fragrances: Hương vị và nước hoa quốc tế (tên một tập đoàn sản xuất hương liệu và nước hoa của Mỹ).
+ International Freight Forwarder: Giao nhận vận tải quốc tế.
+ Interchange File Format: Định dạng tệp trao đổi (đuôi định dạng của tệp máy tính).
+ International Finance Facility: Cơ sở Tài chính Quốc tế.
+ Institute For Figuring: Học viện tưởng tượng.
+ International Freedom Foundation: Tổ chức Tự do Quốc tế.
+ International Floorball Federation: Liên đoàn bóng sàn quốc tế.
...

Post Top Ad