NIS là gì? Ý nghĩa của từ nis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020

NIS là gì? Ý nghĩa của từ nis

NIS là gì ?

NIS là “National Intelligence Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NIS

NIS có nghĩa “National Intelligence Service”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Tình báo Quốc gia” (Hàn Quốc).

NIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NIS là “National Intelligence Service”.

Một số kiểu NIS viết tắt khác:
+ Network Information Service: Dịch vụ thông tin mạng (dùng trong lĩnh vực mạng máy tính - công nghệ thông tin).
+ Net Institutional Sales: Bán hàng tổ chức ròng.
+ Network Information System: Hệ thống thông tin mạng.
+ N-Iodosuccinimide - tên một thuốc thử (trong hóa học).
+ National Innovation System: Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.
+ New Israel Shekel - Đơn vị tiền tệ của Israel.
+ Niken(II) Sunfua - tên hợp chất hóa học.
...

Post Top Ad