VM là gì? Ý nghĩa của từ vm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

VM là gì? Ý nghĩa của từ vm

VM là gì ?

VM là “Virtual Machine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VM

VM có nghĩa “Virtual Machine”, dịch sang tiếng Việt là “Máy ảo”.

VM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VM là “Virtual Machine”.

Một số kiểu VM viết tắt khác:
+ Visual Merchandising: Bán hàng trực quan. Đây giống như một phương pháp bố trí sắp đặt các mặt hàng và nó có liên quan gì đó tới kiến trúc, nội thất và thời trang.
+ Veterinary Medicine: Thuốc thú y.
+ Virtual Memory: Bộ nhớ ảo.
+ Voltmeter: Vôn kế.
+ Verification Model: Mô hình xác minh.
+ Value Management: Quản lý giá trị.
+ Vendor Management: Quản lý nhà cung cấp.
+ Virtual Museum: Bảo tàng ảo.
+ Volatile Matter: Vật chất bay hơi.
+ Virtual Manufacturing: Sản xuất ảo.
+ Variable Metric: Chỉ số biến đổi.
+ Velocity Management: Quản lý vận tốc.
...

Post Top Ad