VITA là gì? Ý nghĩa của từ vita - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

VITA là gì? Ý nghĩa của từ vita

VITA là gì ?

VITA là “Virtual Integrated Transport and Access” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VITA

VITA có nghĩa “Virtual Integrated Transport and Access”, dịch sang tiếng Việt là “Truyền tải và truy cập tích hợp ảo”.

Ngoài ra, còn có một ứng dụng điện thoại di động tên là VITA dùng để chỉnh sửa video (đơn giản chỉ là tên gọi, không liên quan gì đến ý nghĩa của các cụm từ phía trên).

VITA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VITA là “Virtual Integrated Transport and Access”.

Một số kiểu VITA viết tắt khác:
+ Virginia Information Technologies Agency: Cơ quan Công nghệ Thông tin Virginia.
+ Volunteers in Technical Assistance: Tình nguyện viên Hỗ trợ Kỹ thuật.
+ VMEBUS International Trade Association: Hiệp hội Thương mại Quốc tế VMEBUS.
+ Volunteer Income Tax Assistance: Hỗ trợ thuế thu nhập tình nguyện.
...

Post Top Ad