VACI là gì? Ý nghĩa của từ vaci - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

VACI là gì? Ý nghĩa của từ vaci

VACI là gì ?

VACI là “Vietnam wAter Cooperation Initiative” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VACI

VACI có nghĩa “Vietnam wAter Cooperation Initiative”, dịch sang tiếng Việt là “Sáng kiến hợp tác quốc tế ở Việt Nam”.

VACI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VACI là “Vietnam wAter Cooperation Initiative”.

Một số kiểu VACI viết tắt khác:
+ Vietnam Institute of Accreditation: Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam.
+ Vital Absorbing Creative Interest: Sở thích sáng tạo hấp dẫn quan trọng.
+ Vietnam Anti-Corruption Initiative: Sáng kiến chống tham nhũng Việt Nam.
...

Post Top Ad