PNR là gì? Ý nghĩa của từ pnr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

PNR là gì? Ý nghĩa của từ pnr

PNR là gì ?

PNR là “Passenger Name Record” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PNR

PNR có nghĩa “Passenger Name Record”, dịch sang tiếng Việt là “Hồ sơ tên hành khách”. Từ này được sử dụng trong lĩnh vực hàng không, dùng để xác định danh tính của hành khách, cũng như thông tin của các chuyến bay mà họ tham gia.

PNR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PNR là “Passenger Name Record”.

Một số kiểu PNR viết tắt khác:
+ Place and Route : Địa điểm và lộ trình (thuật ngữ trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm).
+ Paranormal Romance: Lãng mạn huyền bí.
+ Parc Naturel Régional: Công viên tự nhiên khu vực (tiếng Pháp).
+ Philippine National Railways: Đường sắt quốc gia Philippines.
+ Passive Noise Reduction: Giảm tiếng ồn thụ động.
+ Point of No Return: Điểm không trở lại (trong Hàng không).
+ Polarized Neutron Reflectivity: Phản xạ neutron phân cực.
+ Production Non-Recurring: Sản xuất không định kỳ.
...

Post Top Ad