TEL là gì? Ý nghĩa của từ tel - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

TEL là gì? Ý nghĩa của từ tel

TEL là gì ?

TEL là “Telephone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TEL

TEL có nghĩa “Telephone”, dịch sang tiếng Việt là “Điện thoại”.

TEL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TEL là “Telephone”.

Một số kiểu TEL viết tắt khác:
+ Technology-Enhanced Learning: Học tập nâng cao công nghệ.
+ The European Library: Thư viện Châu Âu.
+ Terrorist Exclusion List: Danh sách loại trừ khủng bố.
+ Tetraethyl Lead: Chì Tetraethyl.
+ Tax and Expenditure Limitation: Giới hạn thuế và chi tiêu.
+ Terminal Equipment List: Danh sách thiết bị đầu cuối.
+ Translocation ETS Leukemia: Bệnh bạch cầu chuyển vị ETS.
+ Test of Economic Literacy: Kiểm tra kiến thức kinh tế.
+ Tevatron Electron Lens: Thấu kính điện tử Tevatron.
+ Transporter Erector Launcher: Xe mang phóng tự hành (xe quân sự có bệ phóng tên lửa).
...

Post Top Ad