TCI là gì? Ý nghĩa của từ tci - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

TCI là gì? Ý nghĩa của từ tci

TCI là gì ?

TCI là “Target Controlled Infusion” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TCI

TCI có nghĩa “Target Controlled Infusion”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát nồng độ đích” (tên gọi của một phương pháp gây mê).

TCI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCI là “Target Controlled Infusion”.

Một số kiểu TCI viết tắt khác:
+ Therapeutic Crisis Intervention: Can thiệp khủng hoảng trị liệu.
+ Tag Control Information: Thông tin kiểm soát thẻ.
+ Texas Correctional Industries: Công nghiệp cải huấn Texas.
+ Trade Credit Insurance: Bảo hiểm tín dụng thương mại.
+ Total Capital Investment: Tổng vốn đầu tư.
+ Touring Club Italiano: Câu lạc bộ du lịch Italiano.
+ Temperament and Character Inventory: Kiểm kê tính cách và phẩm cách.
+ The Catfish Institute: Viện cá da trơn.
+ Telecommunication Company of Iran: Công ty viễn thông Iran.
+ Technical Career Institute: Viện kỹ thuật nghề nghiệp.
+ Tokyo Chemical Industry: Công nghiệp hóa chất Tokyo.
+ Topical Calcineurin Inhibitor: Chất ức chế Calcineurin tại chỗ.
+ Transportation Clubs International: Câu lạc bộ vận tải quốc tế.
+ Trip Cancellation Insurance: Bảo hiểm hủy chuyến đi.
+ Total Countable Income: Tổng thu nhập có thể tính.
+ Texas Certified Investigator: Điều tra viên được Chứng nhận của Texas.
+ Truncated Channel Inversion: Đảo ngược kênh bị cắt ngắn.
+ Trajectory Computation Infrastructure: Cơ sở hạ tầng tính toán quỹ đạo.
...

Post Top Ad