SYMPA là gì? Ý nghĩa của từ sympa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

SYMPA là gì? Ý nghĩa của từ sympa

SYMPA là gì ?

SYMPA là “School of Young Managers in Public Administration” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SYMPA

SYMPA có nghĩa “School of Young Managers in Public Administration”, dịch sang tiếng Việt là “Trường quản lý trẻ trong hành chính công”.

SYMPA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SYMPA là “School of Young Managers in Public Administration”.

Một số kiểu SYMPA viết tắt khác:
+ Système de Multi-Postage Automatique(tiếng Pháp): Hệ thống đa đăng tự động (tên phần mềm quản lý danh sách gửi thư).
+ Sympathique(tiếng Pháp): Thân thiện, dễ thương, đáng yêu.
...

Post Top Ad