SIB là gì? Ý nghĩa của từ sib - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

SIB là gì? Ý nghĩa của từ sib

SIB là gì ?

SIB là “Stay In Business” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SIB

SIB có nghĩa “Stay In Business”, dịch sang tiếng Việt là “Ở trong kinh doanh”.

SIB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SIB là “Stay In Business”.

Một số kiểu SIB viết tắt khác:
+ South Indian Bank: Ngân hàng Nam Ấn.
+ Silence Is Broken: Im lặng bị phá vỡ.
+ Swiss Institute of Bioinformatics: Viện tin sinh học Thụy Sĩ.
+ Self Injurious Behavior: Hành vi tự gây thương tích.
+ Simple Biosphere Model: Mô hình sinh quyển đơn giản.
+ State Investment Board: Ban đầu tư nhà nước.
+ State Infrastructure Bank: Ngân hàng hạ tầng nhà nước.
+ Sharjah Islamic Bank: Ngân hàng Hồi giáo Sharjah.
+ Software Information Base: Cơ sở thông tin phần mềm.
+ School Improvement Board: Ban cải tiến trường học.
+ Simultaneous Integrated Boost: Tăng cường tích hợp đồng thời.
+ System Information Block: Khối thông tin hệ thống.
+ Separate Infantry Brigade: Lữ đoàn bộ binh riêng.
+ Safety Investigation Board: Ban điều tra an toàn.
+ Scaled Index Byte: Chỉ số tỷ lệ Byte.
+ SIDPERS Interface Branch: Chi nhánh giao diện SIDPERS.
+ Ship Information Book: Sổ thông tin tàu.
+ Standard Iron Bar: Thanh sắt tiêu chuẩn.
...

Post Top Ad