SSD là gì? Ý nghĩa của từ ssd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

SSD là gì? Ý nghĩa của từ ssd

SSD là gì ?

SSD là “Solid State Drive” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ SSD

SSD có nghĩa “Solid State Drive”, dịch sang tiếng Việt là “Ổ đĩa thể rắn”. Đây là thiết bị lưu trữ dữ liệu của máy tính.

SSD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SSD là “Solid State Drive”.

Một số kiểu SSD viết tắt khác:
+ Seven Segment Display: Hiển thị bảy phân đoạn.
+ Social Services Department: Phòng dịch vụ xã hội.
+ Space Systems Division: Bộ phận hệ thống không gian.
+ Social Sciences Division: Khoa Khoa học xã hội.
+ Special School District: Học khu đặc biệt.
+ Specialized Search Dog: Chó chuyên tìm kiếm.
+ Shared Secret Data: Dữ liệu bí mật được chia sẻ.
+ Social Service Designee: Người chỉ định dịch vụ xã hội.
+ Source Selection Decision: Quyết định lựa chọn nguồn.
+ Sum of Squared Differences: Tổng bình phương.
+ Stopping Sight Distance: Dừng tầm nhìn.
...

Post Top Ad