RTW là gì? Ý nghĩa của từ rtw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

RTW là gì? Ý nghĩa của từ rtw

RTW là gì ?

RTW là “Ready to Wear” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ RTW

RTW có nghĩa “Ready to Wear”, dịch sang tiếng Việt là “Sẵn sàng để mặc (quần áo)”. Hay còn có thể hiểu là “quần áo may sẵn”.

RTW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RTW là “Ready to Wear”.

Một số kiểu RTW viết tắt khác:
+ Round-The-World: Vòng quanh thế giới.
+ Rock The World: Rock thế giới.
+ Return To Work: Quay trở lại với công việc.
+ Ready To Work: Sẵn sàng làm việc.
+ Release To Web: Phát hành trên web.
+ Right To Work: Quyền làm việc.
+ Real-Time Workshop: Hội thảo thời gian thực.
+ Reading Thinking Writing (hoặc Read, Think, Write): Đọc, suy nghĩ, viết.
+ Requirement To Withdraw: Yêu cầu rút tiền.
...

Post Top Ad