REPL là gì? Ý nghĩa của từ repl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

REPL là gì? Ý nghĩa của từ repl

REPL là gì ?

REPL là “Replace” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ REPL

REPL có nghĩa “Replace”, dịch sang tiếng Việt là “Thay thế”.

REPL là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng REPL là “Replace”.

Một số kiểu REPL viết tắt khác:
+ Read-Eval-Print Loop: Vòng lặp đọc - đánh giá - in (môi trường lập trình máy tính) .
...

Post Top Ad