PI là gì? Ý nghĩa của từ pi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

PI là gì? Ý nghĩa của từ pi

PI là gì ?

PI là “Personal Information” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PI

PI có nghĩa “Personal Information”, dịch sang tiếng Việt là “Thông tin cá nhân”.

PI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng Personal Information là “Pisa”.

Một số kiểu PI viết tắt khác:
+ Proforma Invoice: Hóa đơn chiếu lệ.
+ Production Insurance: Bảo hiểm sản xuất.
+ Prediction Interval: Dự đoán khoảng.
+ Profitability index: Chỉ số lợi nhuận.
+ Product Integrity: Toàn vẹn sản phẩm.
+ Program Interruption: Chương trình bị gián đoạn.
+ Point Initiating: Điểm khởi đầu.
+ Program Identification: Nhận dạng chương trình.
+ Protocol Interpreter: Phiên dịch giao thức.
+ Paper Insulated: Giấy cách điện.
+ Phosphorus Index: Chỉ số phốt pho.
+ Photo Interpreter: Thông dịch viên hình ảnh.
+ Programmed Instruction: Hướng dẫn được lập trình.
+ Paranoid Ideation: Ý tưởng hoang tưởng.
+ Price Integrity: Liêm chính về giá.
+ Prime Implicant: Thủ tướng.
+ Perceptual Impairment: Suy giảm tri giác.
+ Portable Interceptors: Thiết bị đánh chặn di động.
+ Photographic Interpreter: Thông dịch viên nhiếp ảnh.
+ Parents for Inclusion: Cha mẹ cho bao gồm.
+ Physicist Interface: Giao diện vật lý.
...

Post Top Ad