PPMV là gì? Ý nghĩa của từ ppmv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

PPMV là gì? Ý nghĩa của từ ppmv

PPMV là gì ?

PPMV là “Parts Per Million by Volume” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PPMV

PPMV có nghĩa “Parts Per Million by Volume”, dịch sang tiếng Việt là “Các phần trên một triệu thể tích” (phần triệu theo thể tích) - tên một đơn vị đo lường.

PPMV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PPMV là “Parts Per Million by Volume”.

Một số kiểu PPMV viết tắt khác:
+ Pigeon Paramyxovirus: Chim bồ câu Paramyxovirus.
+ Positive-Pressure Mechanical Ventilation: Thông gió áp suất dương.
+ Positive Pressure Mask Ventilation: Thông gió mặt nạ áp lực tích cực.
...

Post Top Ad