OTW là gì? Ý nghĩa của từ otw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

OTW là gì? Ý nghĩa của từ otw

OTW là gì ?

OTW là “On The Way” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ OTW

OTW có nghĩa “On The Way”, dịch sang tiếng Việt là “Trên đường đi, trên đường đến” (đang trên đường đi / đến một nơi nào đó).

OTW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OTW là “On The Way”.

Một số kiểu OTW viết tắt khác:
+ Over the Weekend: Cuối tuần.
+ Off The Wall: Tắt Tường.
+ Outside the Wire: Bên ngoài dây.
+ Over The Wall: Vượt tường.
+ Over The Waves: Vượt sóng.
+ Ones To Watch: Những người để xem.
+ Old Time Wrestling: Đấu vật thời gian cũ.
+ Organization for Transformative Works: Tổ chức cho các công trình biến đổi.
+ Other Than War: Khác chiến tranh.
+ Over the Water: Trên mặt nước.
...

Post Top Ad