BĐ là gì? Ý nghĩa của từ bđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

BĐ là gì? Ý nghĩa của từ bđ

BĐ là gì ?

là “Bóng đá” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BĐ

có nghĩa “Bóng đá”.

BĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng là “Bóng đá”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BĐ:
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ LĐBĐ: Liên đoàn bóng đá.
...

Post Top Ad