BCVT là gì? Ý nghĩa của từ bcvt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

BCVT là gì? Ý nghĩa của từ bcvt

BCVT là gì ?

BCVT là “Bưu chính Viễn thông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BCVT

BCVT có nghĩa “Bưu chính Viễn thông”.

BCVT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCVT là “Bưu chính Viễn thông”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BCVT:
+ BC: Bưu chính.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ TTCP: Thủ tướng Chính phủ.
+ HC: Hành chính.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ GT: Giao thông.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
...

Post Top Ad