BHYT là gì? Ý nghĩa của từ bhyt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

BHYT là gì? Ý nghĩa của từ bhyt

BHYT là gì ?

BHYT là “Bảo hiểm y tế” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BHYT

BHYT có nghĩa “Bảo hiểm y tế”.

BHYT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BHYT là “Bảo hiểm y tế”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BHYT:
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ TCBVNTD: Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng.
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ BTBNN: Bảo trợ bệnh nhân nghèo.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ BVTV: Bảo vệ thực vật.
+ KKT: Khu kinh tế.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ TTBYT: Trang thiết bị y tế.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ BT: Bảo trì.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
...

Post Top Ad