BT là gì? Ý nghĩa của từ bt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

BT là gì? Ý nghĩa của từ bt

BT là gì ?

BT là “Bình thường” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BT

BT có nghĩa “Bình thường”.

BT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BT là “Bình thường”.

Viết tắt BT với nghĩa khác:
+ Bảo trì.
+ Bộ trưởng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BT:
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ QBLTD: Quĩ bảo lãnh tín dụng.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ BHV: Bảo hành vàng.
+ TCBVNTD: Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ HLBĐ: Hoa Lâm Bình Định.
+ BLHS: Bộ luật hình sự.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ BCHQS: Bộ chỉ huy quân sự.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ TBD: Thái Bình Dương.
...

Post Top Ad