BTC là gì? Ý nghĩa của từ btc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

BTC là gì? Ý nghĩa của từ btc

BTC là gì ?

BTC là “Ban tổ chức” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BTC

BTC có nghĩa “Ban tổ chức”.

BTC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BTC là “Ban tổ chức”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BTC:
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ TCKT: Tổ chức kinh tế.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ TPCN: Thực phẩm chức năng.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ BGK: Ban giám khảo.
+ BHL: Ban huấn luyện.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
...

Post Top Ad