BLHS là gì? Ý nghĩa của từ blhs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

BLHS là gì? Ý nghĩa của từ blhs

BLHS là gì ?

BLHS là “Bộ luật hình sự” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BLHS

BLHS có nghĩa “Bộ luật hình sự”.

BLHS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BLHS là “Bộ luật hình sự”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BLHS:
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
+ LCT: Luật cạnh tranh.
+ LCT: Luật công ty.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ LSQ: Lãnh sự quán.
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
+ TH: Truyền hình.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ CLB: Câu lạc bộ.
+ CTCH: Chấn thương chỉnh hình.
...

Post Top Ad