BVTV là gì? Ý nghĩa của từ bvtv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

BVTV là gì? Ý nghĩa của từ bvtv

BVTV là gì ?

BVTV là “Bảo vệ thực vật” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BVTV

BVTV có nghĩa “Bảo vệ thực vật”.

BVTV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BVTV là “Bảo vệ thực vật”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BVTV:
+ ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ BHV: Bảo hành vàng.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ VL: Vật lý.
+ TCBVNTD: Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng.
+ TPCN: Thực phẩm chức năng.
+ BH: Bảo hiểm.
+ QBLTD: Quĩ bảo lãnh tín dụng.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ CSVC: Cơ sở vật chất.
...

Post Top Ad