BTV là gì? Ý nghĩa của từ btv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

BTV là gì? Ý nghĩa của từ btv

BTV là gì ?

BTV là “Biên tập viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BTV

BTV có nghĩa “Biên tập viên”.

BTV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BTV là “Biên tập viên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BTV:
+ ĐVƯT: Đoàn viên ưu tú.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ HLV: Huấn luyện viên.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ TBT: Tổng biên tập.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ TVV: Tư vấn viên.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ ĐVTN: Đoàn viên thanh niên.
+ NV: Nhân viên.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ TV: Thành viên.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ CV: Chuyên viên.
+ HV: Học viên.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ ĐBP: Điện Biên Phủ.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ CNV: Công nhân viên.
...

Post Top Ad