CCHC là gì? Ý nghĩa của từ cchc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

CCHC là gì? Ý nghĩa của từ cchc

CCHC là gì ?

CCHC là “Cải cách hành chính” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CCHC

CCHC có nghĩa “Cải cách hành chính”.

CCHC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCHC là “Cải cách hành chính”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CCHC:
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ BC: Bưu chính.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ GPLHĐB: Giấy phép lưu hành đặc biệt.
+ HC: Hành chính.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ TTCP: Thủ tướng Chính phủ.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
...

Post Top Ad