BGD là gì? Ý nghĩa của từ bgd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

BGD là gì? Ý nghĩa của từ bgd

BGD là gì ?

BGD là “Bộ Giáo dục” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BGD

BGD có nghĩa “Bộ Giáo dục”.

BGD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BGD là “Bộ Giáo dục”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BGD:
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ GK: Giáo khoa.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ BCHQS: Bộ chỉ huy quân sự.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ GSTS: Giáo sư Tiến sỹ.
+ BXL: Bộ xử lý.
+ CLB: Câu lạc bộ.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
+ BLHS: Bộ luật hình sự.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ PCGD: Phổ cập giáo dục.
+ PGS: Phó Giáo sư.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ GV: Giáo viên.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ BT: Bộ trưởng.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
...

Post Top Ad