ATTT là gì? Ý nghĩa của từ attt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

ATTT là gì? Ý nghĩa của từ attt

ATTT là gì ?

ATTT là “An toàn trật tự” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ATTT

ATTT có nghĩa “An toàn trật tự”.

ATTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ATTT là “An toàn trật tự”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ATTT:
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ CPTD: Cổ phiếu tự do.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm.
...

Post Top Ad