CHLB là gì? Ý nghĩa của từ chlb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

CHLB là gì? Ý nghĩa của từ chlb

CHLB là gì ?

CHLB là “Cộng hòa Liên bang” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CHLB

CHLB có nghĩa “Cộng hòa Liên bang”.

CHLB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CHLB là “Cộng hòa Liên bang”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CHLB:
+ TC: Tổng cộng.
+ DCCH: Dân chủ Cộng hòa.
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ LH: Liên hiệp.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ HPHN: Hòa Phát Hà Nội.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ ĐCS: Đảng Cộng sản.
+ LH: Liên hệ.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ LHPN: Liên hiệp Phụ nữ.
...

Post Top Ad