ĐHBKHCM là gì? Ý nghĩa của từ đhbkhcm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

ĐHBKHCM là gì? Ý nghĩa của từ đhbkhcm

ĐHBKHCM là gì ?

ĐHBKHCM là “Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHBKHCM

ĐHBKHCM có nghĩa “Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh”.

ĐHBKHCM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHBKHCM là “Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHBKHCM:
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ HL: Học lực.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ HSĐKDT: Hồ sơ đăng ký dự thi.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ ĐH: Đại học.
+ ĐLTP: Điện lực thành phố.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ ĐB: Đại biểu.
+ TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ SĐH: Sau đại học.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
...

Post Top Ad