ĐHBC là gì? Ý nghĩa của từ đhbc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

ĐHBC là gì? Ý nghĩa của từ đhbc

ĐHBC là gì ?

ĐHBC là “Đại học bán công” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHBC

ĐHBC có nghĩa “Đại học bán công”.

ĐHBC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHBC là “Đại học bán công”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHBC:
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ TH: Trung học.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ SĐH: Sau đại học.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ CV: Công việc.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
...

Post Top Ad