ĐC là gì? Ý nghĩa của từ đc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

ĐC là gì? Ý nghĩa của từ đc

ĐC là gì ?

ĐC là “Địa chỉ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐC

ĐC có nghĩa “Địa chỉ”.

ĐC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐC là “Địa chỉ”.

Viết tắt ĐC với nghĩa khác:
+ Điều chế.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐC:
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ KLĐT: Kết luận điều tra.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ BCHQS: Bộ chỉ huy quân sự.
+ QC: Quy chế.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
...

Post Top Ad