CSĐTTP là gì? Ý nghĩa của từ csđttp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

CSĐTTP là gì? Ý nghĩa của từ csđttp

CSĐTTP là gì ?

CSĐTTP là “Cảnh sát điều tra tội phạm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSĐTTP

CSĐTTP có nghĩa “Cảnh sát điều tra tội phạm”.

CSĐTTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSĐTTP là “Cảnh sát điều tra tội phạm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSĐTTP:
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ ĐS: Đồ sát.
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ GĐĐH: Giám đốc điều hành.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
+ CSĐT: Cảnh sát điều tra.
+ VKS: Viện Kiểm sát.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ CSPCTPMT: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
...

Post Top Ad