CSCĐ là gì? Ý nghĩa của từ cscđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

CSCĐ là gì? Ý nghĩa của từ cscđ

CSCĐ là gì ?

CSCĐ là “Cảnh sát cơ động” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSCĐ

CSCĐ có nghĩa “Cảnh sát cơ động”.

CSCĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSCĐ là “Cảnh sát cơ động”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSCĐ:
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ CSĐTLX: Cơ sở đào tạo lái xe.
+ : Lao động.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ CSDC: Cảnh sát dã chiến.
+ CQĐT: Cơ quan điều tra.
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ CSPCTPMT: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ CSVC: Cơ sở vật chất.
+ VKS: Viện Kiểm sát.
+ XDCB: Xây dựng cơ bản.
+ ĐTXDCB: Đầu tư xây dựng cơ bản.
+ SVĐ: Sân vận động.
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ ĐS: Đồ sát.
...

Post Top Ad