CNH là gì? Ý nghĩa của từ cnh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

CNH là gì? Ý nghĩa của từ cnh

CNH là gì ?

CNH là “Công nghiệp hóa” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CNH

CNH có nghĩa “Công nghiệp hóa”.

CNH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CNH là “Công nghiệp hóa”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CNH:
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ LCT: Luật công ty.
+ CTCP: Công ty cổ phần.
+ TNLN: Thanh niên lập nghiệp.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ CT: Công ty.
+ BTVH: Bổ túc văn hóa.
+ XN: Xí nghiệp.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ TCN: Trước công nguyên.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ CSPK: Công suất phản kháng.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ TCS: Trịnh Công Sơn.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ NCL: Ngoài công lập.
+ CNV: Công nhân viên.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ NN: Nông nghiệp.
...

Post Top Ad