CSKH là gì? Ý nghĩa của từ cskh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

CSKH là gì? Ý nghĩa của từ cskh

CSKH là gì ?

CSKH là “Chăm sóc khách hàng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSKH

CSKH có nghĩa “Chăm sóc khách hàng”.

CSKH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSKH là “Chăm sóc khách hàng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSKH:
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ TCHL: Tuyệt chủng hàng loạt.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ TNKQ: Trắc nghiệm khách quan.
+ NHĐÁ: Ngân hàng Đông Á.
+ XDHK: Xăng dầu hàng không.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ NHĐTPT: Ngân hàng Đầu tư phát triển.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
...

Post Top Ad