CSPCTPMT là gì? Ý nghĩa của từ cspctpmt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

CSPCTPMT là gì? Ý nghĩa của từ cspctpmt

CSPCTPMT là gì ?

CSPCTPMT là “Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSPCTPMT

CSPCTPMT có nghĩa “Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy”.

CSPCTPMT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSPCTPMT là “Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSPCTPMT:
+ CSDC: Cảnh sát dã chiến.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ PCCC: Phòng cháy chữa cháy.
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ PTN: Phòng thí nghiệm.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ CĐSP: Cao đẳng Sư phạm.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ BP: Biên phòng.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ VP: Văn phòng.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
...

Post Top Ad