CSKV là gì? Ý nghĩa của từ cskv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

CSKV là gì? Ý nghĩa của từ cskv

CSKV là gì ?

CSKV là “Cảnh sát khu vực” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSKV

CSKV có nghĩa “Cảnh sát khu vực”.

CSKV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSKV là “Cảnh sát khu vực”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSKV:
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ KV1: Khu vực 1.
+ KKT: Khu kinh tế.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ KCX: Khu chế xuất.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ KV: Khu vực.
+ KDC: Khu dân cư.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ KĐS: Khu đường sông.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ KĐT: Khu đô thị.
...

Post Top Ad