VQG là gì? Ý nghĩa của từ vqg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

VQG là gì? Ý nghĩa của từ vqg

VQG là gì ?

VQG là “Vườn quốc gia” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VQG

VQG có nghĩa “Vườn quốc gia”.

VQG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VQG là “Vườn quốc gia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VQG:
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ QH: Quốc hội.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ HQ: Hàn Quốc.
+ TQ: Trung Quốc.
+ KLQG: Kỷ lục quốc gia.
+ HAGL: Hoàng Anh Gia Lai.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
...

Post Top Ad