TPCN là gì? Ý nghĩa của từ tpcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

TPCN là gì? Ý nghĩa của từ tpcn

TPCN là gì ?

TPCN là “Thực phẩm chức năng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TPCN

TPCN có nghĩa “Thực phẩm chức năng”.

TPCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TPCN là “Thực phẩm chức năng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TPCN:
+ BTC: Ban tổ chức.
+ ĐTVHD: Động thực vật hoang dã.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ BVTV: Bảo vệ thực vật.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
...

Post Top Ad