SHTD là gì? Ý nghĩa của từ shtd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

SHTD là gì? Ý nghĩa của từ shtd

SHTD là gì ?

SHTD là “Sinh hoạt tình dục” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SHTD

SHTD có nghĩa “Sinh hoạt tình dục”.

SHTD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHTD là “Sinh hoạt tình dục”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SHTD:
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ SN: Sinh nhật.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ HS: Học sinh.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ GD: Giáo dục.
+ TTTTN: Trí thức trẻ tình nguyện.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ NCS: Nghiên cứu sinh.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ SN: Sinh ngày.
+ TD: Tình dục.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ VS: Vệ sinh.
+ DHS: Du học sinh.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
...

Post Top Ad