QSD là gì? Ý nghĩa của từ qsd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

QSD là gì? Ý nghĩa của từ qsd

QSD là gì ?

QSD là “Quyền sử dụng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QSD

QSD có nghĩa “Quyền sử dụng”.

QSD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QSD là “Quyền sử dụng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QSD:
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ TCTD: Tổ chức tín dụng.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ QBLTD: Quĩ bảo lãnh tín dụng.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ GCNQSD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
+ SD: Sử dụng.
...

Post Top Ad