NQ là gì? Ý nghĩa của từ nq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

NQ là gì? Ý nghĩa của từ nq

NQ là gì ?

NQ là “Nghị quyết” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NQ

NQ có nghĩa “Nghị quyết”.

NQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NQ là “Nghị quyết”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NQ:
+ : Nghị định.
+ HN: Hội nghị.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ : Quyết định.
...

Post Top Ad