NV1 là gì? Ý nghĩa của từ nv1 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

NV1 là gì? Ý nghĩa của từ nv1

NV1 là gì ?

NV1 là “Nguyện vọng 1” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NV1

NV1 có nghĩa “Nguyện vọng 1”.

NV1 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NV1 là “Nguyện vọng 1”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NV1:
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ KV1: Khu vực 1.
+ TNV: Tình nguyện viên.
...

Post Top Ad