KP là gì? Ý nghĩa của từ kp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

KP là gì? Ý nghĩa của từ kp

KP là gì ?

KP là “Khu phố” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KP

KP có nghĩa “Khu phố”.

KP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KP là “Khu phố”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KP:
+ KCX: Khu chế xuất.
+ CATP: Công an thành phố.
+ KV1: Khu vực 1.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ QK: Quân khu.
+ KV2: Khu vực 2.
+ KĐT: Khu đô thị.
+ TPCT: Thành phố Cần Thơ.
+ KTM: Khu thương mại.
+ CSKV: Cảnh sát khu vực.
...

Post Top Ad