CTN là gì? Ý nghĩa của từ ctn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

CTN là gì? Ý nghĩa của từ ctn

CTN là gì ?

CTN là “Chuyển tiền nhanh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CTN

CTN có nghĩa “Chuyển tiền nhanh”.

CTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTN là “Chuyển tiền nhanh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CTN:
+ TPO: Tiền phong Online.
+ TPCĐ: Trái phiếu chuyển đổi.
+ TTCN: Thị trường chuyển nhượng.
+ TNTP: Thiếu niên Tiền phong.
...

Post Top Ad