CTĐ là gì? Ý nghĩa của từ ctđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

CTĐ là gì? Ý nghĩa của từ ctđ

CTĐ là gì ?

CTĐ là “Chữ thập đỏ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CTĐ

CTĐ có nghĩa “Chữ thập đỏ”.

CTĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTĐ là “Chữ thập đỏ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CTĐ:
...

Post Top Ad